Ik snap er geen snars van! Je hebt het vast ooit gezegd. Of heb je gekozen voor om ergens geen biet, zak, drol of donder van te snappen? Dat kan. Misschien heb je je afgevraagd: “Wat is zo’n snars eigenlijk?”

Snars is afgeleid van snarren; een werkwoord dat niemand meer gebruikt. Snarde je vroeger, dan maakte je een snelle beweging. Door de jaren heen verwaterde de betekenis van snars een kleine hoeveelheid eten of drinken. Een snars was een slok of een hap. Geen snars kreeg op die manier de betekenis van ‘helemaal niets’.

Mocht je je ook nog afvragen wat een sikkepit is … dat is een geitenkeutel.

Sikkepit of sikkenpit

Dat ligt er helemaal aan aan wie je de vraag stelt. Ben je een ambtenaar of werk je in het onderwijs, dan moet je de richtlijnen van het Groene Boekje volgen. Ben je vrij om de regels van de Spellingwijzer Onze Taal te hanteren, dan mag je die -n- naar eigen inzicht al dan niet plaatsen.

Waar je ook voor kiest, sikkepit is altijd sikkepit. Een sikkenpit bestaat niet, want het is een ‘versteende uitdrukking’ en dus veranderen we er niets meer aan. Maar … wanneer is een uitdrukking versteend en kunnen we pannenkoek dan misschien met terugwerkende kracht verstenen tot pannekoek?