Valsspelen of vals spelen?

Basisschoollesstof of basis school les stof?