Omschrijven of beschrijven

Gisteren redigeerde ik een tekst waarin stond: “Ik heb dat beschreven als de situatie waarin een medewerker die arbeidsongeschikt is toch aan het werk gaat.” Mijn oog viel op het woordje beschreven en ik vroeg me af of omschreven beter zou passen. 

Beschrijven

  • een voorstelling van iets geven in woorden, door opsomming van kenmerken en bijzonderheden
  • een omschrijvende opsomming geven

Omschrijven

  • in nadere bijzonderheden beschrijven, (nauwkeurig) bepalen
  • de zin ervan breder, althans in andere termen uitdrukken

Conclusie

Wanneer je iets beschrijft, geef je dus een omschrijvende opsomming en wanneer je iets omschrijft geef je een bijzondere beschrijving.

Dat maakt een omschrijving nauwkeuriger dan een beschrijving en die zin, die laat ik zo.