De weg van de minste weerstand is parallel geschakeld